Mantelzorgers

Zorg voor een familielid (ouder, partner, kind) is vaak vanzelfsprekend. Maar het is niet altijd gemakkelijk om deze zorg te combineren met uw gezin, werk, sport en een eigen sociaal leven.

U bent niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om u te ondersteunen in de zorg voor uw naaste en de wegen die u moet bewandelen om passende zorg en ondersteuning te regelen.

Kan ik u helpen bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning?

Als onafhankelijke mantelzorgmakelaar ondersteun ik u in uw zoektocht om de zorg zo goed mogelijk te regelen. Samen kijken we op welke gebieden ik u kan ondersteunen en welke regeltaken ik u tijdelijk uit handen kan nemen.

Met mijn ervaring en kennis van de zorgwetten ondersteun ik u in regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en/of financiën. Hierdoor hoeft u zelf minder te regelen en komt u snel bij het juiste loket.

Mijn aandachtsgebieden

 • Het aanvragen en regelen van passende zorg, begeleiding en ondersteuning.Hulp bij het aanvragen van een indicatie bij de gemeente (Wet Maatschappelijke ondersteuning), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of uw zorgverzekering.
 • Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Het voorbereiden van een ‘keukentafel’ gesprek met gemeente of wijkverpleegkundige.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden in contacten met overheid en zorginstellingen.
 • Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken, zorgbeschrijvingen maken.
 • De best passende antwoorden vinden voor zorg en begeleiding binnen het lokale aanbod van gemeentelijke en niet-gemeentelijke zorgaanbieders.
 • Contacten leggen en onderhouden met instanties.
 • Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met werkgevers over afstemming werk/mantelzorg.
 • Vervangende mantelzorg (respijtzorg) regelen, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie.
 • Financiële vraagstukken rondom zorg uitzoeken.
 • Het berekenen van de eigen bijdrage.

Werkgevers

Mantelzorg en werk

Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld! Gemiddeld 1 op de 6 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal groeit. Veel mantelzorgers delen hun zorgen niet op hun werk en laten niet merken dat ze overbelast zijn. Zij nemen vaak vrije dagen op om mantelzorgtaken te kunnen uitvoeren en bezuinigen op sociale contacten en ontspanning.

Het ontbreken van een juiste balans tussen werk- en zorgtaken enerzijds en vrije tijd/ontspanning anderzijds vergroot de kans uitval/ziekteverzuim en burn-out. Overbelasting, uitval en hoge verzuimkosten kunnen worden voorkomen, door mantelzorg een plek te geven binnen uw organisatie.

Hoe wordt u een mantelzorgvriendelijke werkgever?

Een mantelzorgvriendelijke organisatie levert winst op voor de werkgever én de werkende mantelzorger. De kans is groot dat in uw bedrijf ook mantelzorgers werken. Kent u ze?

Een eerste stap naar een mantelzorgvriendelijke onderneming is bespreekbaar maken van mantelzorg en het erkennen van de mantelzorgers binnen uw organisatie. Ook al is mantelzorg een privé aangelegenheid, het heeft invloed op de productiviteit van uw werknemers.

Het bespreekbaar maken, het geven van aandacht, begrip en ondersteuning levert een betere balans op tussen werk en privé. Het houdt medewerkers met mantelzorgtaken beter inzetbaar.

Wat kan ik als mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

 • Organiseren van een bijeenkomst voor medewerkers die mantelzorger zijn. U hoort van de medewerkers wat dit voor hen betekent en zij voelen zich gehoord. Ook kunnen medewerkers onderling ervaringen uitwisselen. Dit is een eerste stap om mantelzorg bespreekbaar te maken binnen uw organisatie, tussen collega’s onderling of tussen medewerker en leidinggevende
 • Het bieden van individuele begeleiding aan medewerkers die knelpunten ervaren of ondersteuning nodig hebben om de balans tussen werk/privé te verbeteren om zo dreigend ziekteverzuim te voorkomen. In een persoonlijk gesprek maak ik met uw medewerker een analyse van de situatie en draag oplossingen aan om te komen tot een gezond werkklimaat, evt. in overleg met de Arbodienst. Ik kan regeltaken overnemen van de mantelzorger om hem/haar te ontlasten.
 • Ik kan u helpen om de verschillende regelingen voor werkende mantelzorgers vast te leggen in uw HR beleid. Sommige regelingen staan in de wet, maar u kunt in uw organisatie ook specifieke faciliteiten en/of regelingen aanbieden (zoals de inzet van een mantelzorgmakelaar).

In een persoonlijk gesprek bespreek ik graag met u welke stappen u kunt nemen om te komen tot een mantelzorg vriendelijke organisatie, waardoor mantelzorg een plek krijgt binnen het beleid van uw onderneming, mantelzorg bespreekbaar wordt en medewerkers zich gesteund voelen. Samen zijn u en uw medewerker in staat om uitval in de toekomst te voorkomen.

Voor werkgevers worden de kosten vastgelegd in maatwerkoffertes. Neem hiervoor vrijblijvend contact met mij op.

Werkwijze

U kunt telefonisch, via de email of website contact met mij opnemen. Sommige vragen kan ik direct beantwoorden, mocht uw vraag complexer zijn dan maak ik graag een afspraak met u voor een intakegesprek.

Intakegesprek

In een uitgebreid intakegesprek maak ik uw situatie inzichtelijk. De ervaren knelpunten rondom zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen komen aan bod. We nemen de tijd om uw wensen te bespreken en bepalen welke zaken u het eerst geregeld wilt hebben. Het intakegesprek duurt gemiddeld 60-90 minuten. U ontvangt na het gesprek een gespreksverslag.

Ik bespreek met u hoe het vervolgtraject er uit gaat zien en welke kosten dit met zich mee brengt.

Oplossingen en het overnemen van regeltaken

Met de informatie uit het intakegesprek ga ik mogelijke oplossingen onderzoeken. Ik ga op zoek naar informatie, bellen met instanties en ik koppel de resultaten naar u terug. Ik bespreek met u welke mogelijkheden er zijn om de situatie te aan te passen. U bepaalt zelf welke oplossingen passend zijn en welke regeltaken ik van u over kan nemen. Bij regeltaken kunt u ondermeer denken aan:

 • Contacten leggen met zorgaanbieders en instanties als CAK, CIZ en SVB
 • Keukentafelgesprek voorbereiden
 • Indicatiestelling voorbereiden
 • Voorzieningen of hulpmiddelen aanvragen
 • Financiële regelingen onderzoeken
 • PGB aanvraag begeleiden

Wat is het voordeel van de inzet van een mantelzorgmakelaar?

Door de inzet van de mantelzorgmakelaar krijgt u weer grip op uw situatie en dat komt u en uw naaste ten goede. U krijgt meer ruimte om uw aandacht te laten uitgaan naar de zorg, het gezin, werk en persoonlijke activiteiten en u hoeft zich niet druk te maken over regeltaken die veel tijd, aandacht en specifieke kennis vragen.

Kosten en vergoedingen

Mijn uurtarief voor particulieren bedraagt € 75,00. Bij een reisafstand van meer dan 10 km enkele reis geldt een reiskostenvergoeding van € 0,23 per kilometer.

Steeds vaker is het mogelijk de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoed te krijgen:

 • Zorgverzekeraars vergoeden de inzet van de mantelzorgmakelaar steeds vaker vanuit een aanvullend verzekeringspakket. Vergoed uw verzekeraar onze diensten? Vergoedingen overzicht
 • PGB budgethouder: Budgethouders van een PGB beschikken over een verantwoordingsvrij bedrag waarmee de mantelzorgmakelaar kan worden gefinancierd. De hoogte van dit bedrag is niet voor iedere budgethouder gelijk. Op uw toekenningsbeschikking kunt u zien wat uw verantwoordingsvrije bedrag is.
 • Werkgever: Bent u een werkende mantelzorger? Informeer dan bij uw werkgever of de inzet van een mantelzorger kan worden vergoed. Ondersteuning door een mantelzorgmakelaar helpt u om een beter balans te vinden tussen werk en zorgtaken. Dit reduceert de kans op verzuim en dat is in het belang van u en uw werkgever.

Over mij

Mijn naam is Judith Haans en ik ben mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner.

Ik heb lang gewerkt in een dienstverlenende functie in de financiële wereld en was na 25 jaar toe aan een carrière-switch. Tijdens het ziekteproces van mijn vader heb ik kennisgemaakt met de ondoorzichtige zorgwereld en ontdekt hoe belangrijk het is ondersteuning te krijgen van iemand die thuis is in de wet- en regelgeving en zorgmogelijkheden.

Toen ik hoorde van de post HBO opleiding tot Mantelzorgmakelaar was de keuze snel gemaakt! Ik ben in 2018 gestart met de opleiding aan de Hogeschool Utrecht en heb die in september jl. succesvol afgerond.

Met veel plezier ben ik nu gestart als zelfstandig Mantelzorgmakelaar. Omdat iedere situatie anders is vind ik het een uitdaging om mantelzorgers te ondersteunen bij het zoeken naar de meest optimale zorgmogelijkheden en hen te ontlasten door het overnemen van regeltaken.